Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - 13th Call for SAS-MOST Joint Research Projects (JRP)

18. 1. 2021 | zhliadnuté 144-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce predbežne informuje o plánovanej 13. výzve na podávanie spoločných výskumných projektov v rámci spolupráce Slovenskej akadémie vied a Ministry of Science and Technology, Taiwan pre roky 2022 - 2024

 

13th Call for SAS-MOST Joint Research Projects

 

Cieľom budúcej výzvy je podporiť bilaterálne projekty výskumníkov SAV a výskumných inštitúcií na Taiwane. Očakáva sa, že spolupráca na týchto projektoch povedie k podávaniu ďalších spoločných projektov v európskych a iných medzinárodných výzvach.

Predsedníctvo SAV uznesením č. 1121 zo dňa 12. 11. 2020 súhlasilo so zapojením SAV do tejto výzvy a s finančnou podporou najviac 2 projektov do maximálnej výšky 40 000€/projekt/rok (z čoho 15 000 €/projekt/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) naobdobie 3 rokov.

Zverejnenie dokumentov a bližších informácií k výzve je plánované na koniec februára 2021

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, +421 2 57510118