Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Viry a boj s nimi (AVex: expertní stanovisko AV ČR, dec. 2020)

15. 1. 2021 | zhliadnuté 105-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti špeciálne číslo AVex, expertného stanoviska AV ČR na tému

 

"Viry a boj s nimi"

 

AVex je nezávislé expertné stanovisko, ktoré Akadémia vied Českej republiky pripravuje pre orgány štátu a jeho predstaviteľov ako odborný podklad vo veciach verejných záležitostí. Odborným garantom je príslušné pracovisko (verejná výskumná inštitúcia) Akadémie vied ČR.

 

Aktuálne špeciálne číslo pripravil tím pod vedením dr. Radima Nencku a jeho garantom je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Prebiehajúca pandémia COVID-19 spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2 ukázala, ako nedostatočne je naša spoločnosť pripravená na jednu z najväčších hrozieb globalizovanej spoločnosti – vírusovú epidémiu alebo pandémiu. Expertné stanovisko AVex prezentuje rôzne typy vírusov, ktoré sú hlavnými ľudskými patogénmi a majú potenciál stať sa hrozbou súčasnej spoločnosti. Zhŕňa tiež možnosti, ako im účinne čeliť a zohľadňuje možné využitie vírusov ako biologických zbraní.