Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN! CHIST ERA Call 2020

7. 1. 2021 | zhliadnuté 111-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o možnosti zapojiť sa do výzvy ERA-NET konzorcia CHIST-ERA

Témy výzvy sú nasledovné:

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
  2. Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Všetky aktuálne informácie o výzve sú dostupné priamo na web stránke CHIST-ERA.

Termín uzávierky výzvy je 1. marec 2021 (17.00 CET)

Predsedníctvo SAV alokovalo pre uvedenú výzvu indikatívny rozpočet 120 tis. eur (vrátane spoluúčasti prísl. ústavu SAV 45 tis. eur) na podporu 1 projektu na 3 roky.

Pre záujemcov o výzvu sú dostupné nasledovné nástroje:

Partner Search Tool 

Express of Interest

Chist Era Call 2020 Newsletter, registrácia tu

Info webináre - 11. január 202122. február 2021 (viac info a registrácia kliknite na prísl. dátum)

Kontakt SAV: Odbor medzinárodnej spolupráce, Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk