Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

EU co-funded ERA-MIN Joint Call 2021 - Third pre-announcement

29. 12. 2020 | zhliadnuté 99-krát

Third pre-announcement

EU Co-funded ERA-MIN Joint Call 2021

 

Tematické oblasti výzvy:

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Circular Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics

 

Uznesením č. 811 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu rozpočet 240 tis. Eur na podporu 2 projektov na obdobie 36 mesiacov/projekt, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis./projekt .

 

Harmonogram výzvy:

January 15, 2021 – Official launch of the Call

April 1, 2021 - Deadline for Pre-proposal submission

June 15, 2021 – Communication of pre-proposal assesment

September 15, 2021 - Deadline for Full Proposal submission

December 13, 2021 – Tentative communication of full-proposal assessment

May 1, 2022 - Latest starting date of selected projects

 

Bližšie informácie o pripravovanej výzve sú dostupné na stránke:
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021

 

Kontaktná osoba OMS: Martin Novák, tel: 02/ 57510119, mnovak@up.upsav.sk