Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - Social Sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease (EJP RD JTC 2021)

17. 12. 2020 | zhliadnuté 133-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení tretej spoločnej výzvy (Joint Transnational Call - JTC 2021) konzorcia EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases) na tému

 

"Social Sciences and Humanities Research to Improve Health Care Implementation and Everyday Life of People Living with a Rare Disease"

 

TÉMA VÝZVY

Projektové návrhy by mali pokryť aspoň jednu z nasledujúcich tém:

 • Výskum služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti na zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia (health outcomes) pre pacientov a ich rodiny/domácnosti
 • Ekonomické dopady ZCH
 • Psychologické a sociálne dopady ZCH
 • Štúdie zaoberajúce sa dopadom/záťažou v dôsledku oneskorenej diagnózy a nedostatočných liečebných zásahov
 • E-zdravie a ZCH: využitie inovatívnych technologických systémov v starostlivosti v zdravotných a sociálnych službách
 • Vývoj a zlepšenie metód výskumu výsledkov v oblasti zdravia pri ZCH
 • Následky pandemickej krízy a reakcia na prepuknutie globálnej epidémie na poli zriedkavých chorôb a vznik inovatívnych spôsobov starostlivosti s ohľadom na daný kontext.

Možné sú aj ďalšie témy za predpokladu, že sa zameriavajú na spoločensko-humanitnú oblasť a  nenachádzajú sa tomto zozname vylúčených tém:

 • Interventional clinical trials to prove efficacy of drugs, treatments, surgical procedures, medical technology procedures. This also includes studies comparing efficacy, e.g. B. two surgical techniques or therapies. Clinical phase IV pharmacovigilance studies cannot be funded either.
 • Studies on the exclusive testing of the safety of medical devices.
 • Health technology assessment reports (HTA) for a specific product.
 • Projects focusing on meta-analyses and systematic reviews.
 • Creation of new registers or establishment of new long-term cohorts and / or promotion of existing registers or long-term cohorts beyond the specific research question of the submitted project.
 • Development of new digital or technological tools.
 • Projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases as covered in EJP RD JTC 2019.
 • Development of new therapies as covered in EJP RD JTC 2020.
 • Projects focusing only on rare neurodegenerative diseases which are within the main focus of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Disease Research (JPND). These are: Alzheimer’s disease and other dementias; Parkinson’s disease (PD) and PD-related disorders; Prion diseases; Motor Neuron Diseases; Huntington’s disease; Spinal Muscular Atrophy and dominant forms of Spinocerebellar Ataxia. Interested researchers should refer to the relevant JPND calls. Childhood dementias/neurodegenerative diseases are not excluded.
 • Rare infectious diseases, rare cancers and rare adverse drug events in treatments of common diseases.

 

PARTICIPUJÚCE ORGANIZÁCIE

Na výzve sa podieľajú nasledujúce národné a regionálne financujúce organizácie, ktoré podporia multilaterálne výskumné projekty s účasťou vedcov z príslušných krajín/regiónov.

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders
 • Fund for Scientific Research – FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, French-speaking community
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada
 • Ministry of Social Affairs of Estonia (MoSAE), Estonia
 • French National Research Agency (ANR), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy
 • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), France
 • Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy)
 • Research Council of Lithuania (LMT), Lithuania
 • National Research Fund (FNR), Luxembourg
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland
 • Scientific and Technological Research Council (TUBITAK), Turkey

 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

16 február 2021

Termín na podanie prvotných projektových návrhov (1. kolo)

koniec apríla 2021

Pozvanie do 2. kola hodnotenia

15 jún 2021

Termín na podanie kompletných návrhov projektov (2.kolo)

30 júl 2021

Termín na odpoveď na externé posudky

November 2021

Oznámenie výsledkov

 

Predsedníctvo SAV uznesením č. 1103 zo dňa 8. 10. 2020 súhlasilo so zapojením SAV do tejto výzvy a s finančnou podporou 1 projektu do maximálnej výšky 40 000€/rok (z čoho 15 000 €/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) naobdobie 3 rokov.

 

Bližšie informácie sú dostupné v prílohe a na stránke konzorcia: https://www.ejprarediseases.org/index.php/ejprd-jtc2021/

Nástroj na vyhľadávanie partnerov: https://live.eventtia.com/en/jtc2021matchmaking

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, +421 2 57510118, cernakova@up.upsav.sk