Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CHIST-ERA Call 2020 Info webináre 11. 1. 2021 a 22. 2. 2021

15. 12. 2020 | zhliadnuté 100-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje, že ERA-NET konzorcium CHIST-ERA usporiada informačné webináre týkajúce sa výzvy 2020. 

Webináre sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 11. január 2021 o 14.30 CET, informácie a registrácia tu
  • 22. február 2021 o 14.30 CET,  informácie a registrácia tu
  • Témy výzvy: 

    1. Advanced Brain-Computer Interface for Novel Interactions 
    2. Towards Sustainable ICT

Kontakt SAV: Odbor medzinárodnej spolupráce, Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk