Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Informácie k pripravovanej výzve ‘Transformations: social and cultural dynamics in the digital age’ v rámci spoločného programu humanitných a spoločenských vied s názvom CHANSE

14. 12. 2020 | zhliadnuté 122-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce oznamuje vedeckým pracovníkom, že v roku 2021 bude otvorená spoločná výzva konzorcií HERA a NORFACE (program CHANSE), na ktorej bude participovať SAV  s indikatívnym rozpočtom 240 tis. eur s cieľom podporiť 2 výskumné projekty na max. 3 roky.

Bližšie informácie vrátane popisu témy sú dostupné  na nasledovnej stránke http://heranet.info/2020/12/14/pre-announcment-hera-and-norface-launch-a-new-programme-chanse-transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age/ a tiež v prílohe nižšie.

Kontakt: Odbor medzinárodnej spolupráce, Úrad SAV, Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk