Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CHIST-ERA Call 2020 PRE-ANNOUNCEMENT! "Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions" a "Towards Sustainable ICT"

10. 12. 2020 | zhliadnuté 122-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o zverejnení Call 2020 pre-announcement ERA-NET konzorcia CHIST-ERA.

Tématické okruhy sú "Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions" a "Towards Sustainable ICT". Podrobný popis tém ako aj bližšie informácie k pripravovanej výzve sú dostupné na stránke https://www.chistera.eu/call-2020-pre-announcement a tiež v prílohe nižšie.

Predpokladaný termín otvorenia výzvy je január 2021, plánovaný deadline 1. marec 2021

Partner Search Tool pre záujemcov bol spustený tu https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2020

Registrácia na odber CHIST ERA Call 2020 Newsletter tu https://www.chistera.eu/chist-era-call-2020-newsletter

Predsedníctvo SAV dňa 6. 8. 2020 odsúhlasilo účasť SAV vo výzve CHIST-ERA s indikatívnym rozpočtom 120 tis. eur na podporu 1 projektu na 3 roky.

Kontakt OMS: Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk