Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - EJP RD – Networking Support Scheme (NSS)

13. 10. 2020 | zhliadnuté 136-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorenej výzve na podporu zdieľania poznatkov o zriedkavých chorobách a zriedkavých druhoch rakoviny Networking Support Scheme (NSS) Call konzorcia EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases).

Cieľom výzvy je posilniť networking vedeckých pracovníkov, profesionálov v oblasti zdravotnej starostlivosti a pacientov a tiež zvýšiť zapojenie málo zastúpených krajín EÚ (vrátane Slovenska) do nových a existujúcich výskumných sietí v oblasti zriedkavých chorôb a zriedkavých druhov rakoviny.

Z NSS schémy bude pridelená finančná podpora na organizáciu workshopov alebo konferencí za účelom nadviazania nových a rozšírenia existujúcich výskumných sietí, posilnenia spolupráce a výmeny poznatkov. Tieto workshopy/konferencie by mali byť zamerané na výsledky výskumov, ich dopady a inovatívne riešenia ako aj na posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami. Výsledky týchto networkingových podujatí môžu viesť k budúcej spolupráci alebo novým výskumným podnikom. O podporu vo výzve sa môžu uchádzať konzorciá viacerých partnerov, ktoré môžu na workshop/konferenciu pozvať ďalších účastníkov bez obmedzenia počtu. Maximálna suma podpory na organizáciu jedného takéhoto podujatia je 30 000 eur.

Prihlášky do výzvy je možné podávať priebežne počas celého roka, pričom hodnotenie prebieha 4-krát do roka. Termíny ku ktorým sa uzatvára zber prihlášok k jednotlivým zasadnutiam hodnotiacej komisie v roku 2020 sú:

3. marec 2020, 14:00 hod.

2. jún 2020, 14:00 hod. (termín zrušený pre situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19)

1. september 2020, 14:00 hod.

1. december 2020, 14:00 hod.

 

Viac informácií na: http://www.ejprarediseases.org/index.php/networking-support/