Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - JTC 2021 / Graphene / Human Brain Project

8. 10. 2020 | zhliadnuté 145-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o zverejnení PRE-ANNOUNCEMENT výzvy JTC 2021, ktorú organizuje ERA-NET konzorcium FLAG ERA. Cieľom konzorcia FLAG ERA je podpora projektov, ktoré sú v synergii s FET FLAGSHIPS Graphene a Human Brain Project

Tematické okruhy a bližšie informácie sú dostupné tu. Plánovaný termín otvorenia výzvy je november 2020, deadline apríl 2021.

Predsedníctvo SAV schválilo účasť vo výzve s indikatívnym rozpočtom 240 000 eur s cieľom podporiť 2 výskumné projekty na max. 3 roky.

 

V prípade otázok kontaktujte Odbor medzinárodnej spolupráce, Z. Panisová, panisova@up.upsav.sk, tel. 02 / 545 10245