Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

ERA-MIN JointCall2019 Open!

3.12.2019, otvorené 218-krát

 

 

ERA-MIN JointCall2019

RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY

 

Tematické oblasti výzvy:

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics

 

Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu vyčlenilo rozpočet 120 tis. eur na podporu 1 projektu na obdobie 36 mesiacov, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis.

 

Harmonogram výzvy:

Call for proposals opens: November 28, 2019

Call for proposals closes: March 12, 2020 at 17:00 CET

Communication of results to non-eligible applicants: April 16, 2020

Communication of Call results: June 30, 2020

Recommended latest date for project start: December 1, 2020

 

Bližšie informácie o témach sú dostupné na stránke:
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2019

 

Pre zaujemcov bol spristupnený nástroj na vyhladávanie partnerov:
https://www.era-min.eu/partner-search

 

Kontaktná osoba OMS: Martin Novák, tel: 02/ 57510119, mnovak@up.upsav.sk