Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

ERA.Net RUS Plus Call 2019

5.11.2019, otvorené 398-krát

 

ERA.Net RUS Plus Call 2019

Joint Call on

‘Science and Technology’ is open!

 

Proposal submission deadline: 31.01.2020 at 15.00 CET / 17.00 Moscow time

 

Call Topics:

 

  • Nanotechnologies:

1.1 Advanced nano-sensors for environment and health

1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modeling

 

  • Health:

2.1 Regenerative medicine, biomaterials and Organ-on -a chip-systems 

2.2 Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases 

 

  • Social Sciences and Humanities:

3.1 Demography, migration, conflicts and security issues

3.2 Opportunities for and challenges to regional development and social cohesion

By S&T projects are meant joint Research and Development (R&D) projects undertaken by a partnership of institutions (‘consortium’) designed to produce new knowledge through fundamental, experimental and/or theoretical scientific research, whereby each team of the partnership actively pursues specific objectives with a view to pooling the results to contribute to common, well-defined objectives.

Viac informácii nájdete na: https://www.eranet-rus.eu/en/

Predsedníctvo SAV uznesením č. 788 podporilo zapojenie SAV a výskumných tímov zo SAV do 3. spoločnej výzvy konzorcia ERA.NET RIS Plus v troch horeuvedených oblastiach s financovaním 1 výskumného projektu v príslušnej tematickej oblastimaximálnou výškou podpory do 40.000€/rok (z toho je povinná spoluúčasť príslušného ústavu SAV vo výške 15.000€/rok) na obdobie maximálne 3 roky.

Definitívna výška podpory SAV pre úspešné projekty SAV bude schválená P SAV na základe odporúčania Group of Funding Parties (GFP).

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba:

Katarina Bibova, odbor medzinárodnej. spolupráce, 02/57 510 136, bibova@up.upsav.sk