Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - ERA-MIN Joint Call “Raw materials for the sustainable development and the circular economy

31.10.2019, otvorené 217-krát

 

28. novembra 2019 bude vyhlásená medzinárodná výzva so zameraním na oblasť neenergetických a nepoľnohospodárskych surovín, ERA-MIN 2 Call 2019.

Tematické oblasti výzvy:

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics

Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu vyčlenilo rozpočet 120 tis. Eur na podporu 1 projektu na obdobie 36 mesiacov, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis.

Bližšie informácie o témach sú dostupné v prílohe ako aj na stránke:
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2019

Pre zaujemcov bol spristupnený nástroj na vyhladávanie partnerov:
https://www.era-min.eu/partner-search

Kontaktná osoba OMS: Lucia Kürthiová, tel: 02/ 57510139, kurthiova@up.upsav.sk
 

Príloha

ERA-MIN 2 logo.tif