Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

HORIZON 2020 Environment and Resources INFORMATION DAYS 16.-17.9.2019 Brusel

26. 7. 2019 | zhliadnuté 186-krát

Radi by sme dali do vašej pozornosti blížiace sa Informačné dni Európskej komisie (organizované agentúrou EASME) ktoré sú určené potenciálnym žiadateľom o podporu z programu HORIZONT 2020 – oblasť SC5 „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“. Toto podujatie sa už tradične organizuje v nadväznosti na aktualizáciu Pracovného programu 2018 – 2020. Niektoré nové výzvy na predkladanie projektových návrhov v oblasti cirkulárnej ekonomiky už boli vyhlásené: http://eraportal.sk/aktuality/prve-temy-v-oblasti-cirkularnej-ekonomiky-otvorene/.

Väčšina „environmentálnych tém“ bude otvorená 12. novembra 2019. Ich zoznam je už dostupný na stránkach EK – Funding&Tenders Opportunities spolu s aktualizovaným Pracovným programom pre danú oblasť SC5.

Informačné dni: ENVIROMENT and RESOURCES INFORMATION DAYS – 2020 topics zamerané na aktuálne výzvy programu H2020 sa uskutočnia 16. a 17. septembra 2019 v Bruseli.

Súčasťou podujatia sú aj partnerské stretnutia (tzv. matchmaking), na ktoré si z vopred uverejnených profilov registrovaných účastníkov môžete vybrať partnerov k bilaterálnym rokovaniam.

Neváhajte a registrujte sa už dnes!

Program podujatia aj registrácia je sprístupnená do 8.9.2019 na oficiálnej stránke podujatia. Keby ste mali problém s vyplnením registračného formulára, môžete sa na mňa obrátiť, rada pomôžem.

V prípade, že si v budúcnosti neželáte dostávať informácie o Programe H2020, Horizon Europe a relevantných témach prosím napíšte mi na tento e-mail. Rada by som dostala spätnú väzbu v rámci zlepšovania aktivít našej Kancelárie Národných kontaktných bodov pre Program H2020.

Miroslava Tužinská

Národný kontaktný bod Horizont 2020

- Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 

- Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel:     + 421 917 733 474

E-mail: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk

http://eraportal.sk/horizont-2020/