Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 (výzvy na rok 2020) zverejnená

7.7.2019, otvorené 175-krát

 

Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 - 2020 (výzvy na rok 2020) bola prijatá 2. júla 2019 spolu s pracovným programom ERC na rok 2020.

Rozpočet, ktorý je k dispozícii pre výzvy na predkladanie projektov v roku 2020, sa celkovo zvýšil o 6,4% (oproti roku 2019) na 11 miliárd EUR. Pre finálnu fázu programu Horizont 2020 tak bude pre výskumno-inovačné aktivity k dispozícii najväčší ročný rozpočet od spustenia programu. 

V priebehu budúceho roka bude Komisia hľadať väčší vplyv financovania výskumu tým, že sa zameria na menej tém, ako sú zmena klímy, čistá energia, plasty, kybernetická bezpečnosť a digitálne hospodárstvo.

Bližšie informácie vrátane účelových informačných letákov pre jednotlivé oblasti zamerania, rozšírenie paušálnych súm a spustenie pilotnej fázy EIC nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD): https://slord.sk/sk/odporucame/aktualizacia-pracovneho-programu-horizont-2020-na-roky-2018-2020-zverejnena.html?page_id=3982

Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

Belgium

GSM: +32 471 515 484

e-mail: andrej.kurucz@cvtisr.sk  

Web: www.slord.sk