Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“

14.5.2019, otvorené 143-krát

 

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“, ktoré budú Komisii poskytovať odborné poradenstvo pri identifikácii a realizácii jednotlivých misií v programe Horizon Europe, ďalšom výskumnom a inovačnom programe EÚ.

Týmito misiami budú vysoko ambiciózne iniciatívy s vysokým profilom, aby sa našli riešenia na niektoré z hlavných výziev, ktorým čelia európski občania. Misie majú mať jasné ciele, ktoré zachytia predstavu občanov vo všeobecnosti.

Bude existovať päť „Mission Boards“, jedna pre každú z nasledovných oblastí:

  • Prispôsobenie sa zmene klímy vrátane spoločenskej transformácii (Adaptation to climate change including societal transformation);
  • Rakovina (Cancer);
  • Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody (Healthy oceans, seas, coastal and inland waters);
  • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá (Climate-neutral and smart cities);
  • Zdravie pôdy a potraviny (Soil health and food).

Prvou úlohou „Mission Boards“ bude identifikovať a navrhnúť jednu alebo viacero konkrétnych misií pre každú z oblastí, a to v spolupráci so zainteresovanými stranami a občanmi.

Lehota na predkladanie žiadostí je 11. jún 2019!

Každá z „Mission Boards“ bude pozostávať najviac z 15 členov.

Viac informácií vrátane webového odkazu na výzvu na expertov a príslušné dokumenty nájdete na webovej stránke SLORD: http://slord.sk/sk/odporucame/europska-komisia-vyhlasila-vyzvu-na-zapojenie-expertov-do-mission-boards.html?page_id=3914

 

Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

Belgium