Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Uľahčenie vstupu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do praxe

13. 3. 2006 | zhliadnuté 1689-krát
SAIA, n.o., Bratislava začína nový projekt, ktorý je finančne podporený v rámci programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA,

Rakúsko-Slovenská republika, Priorita 4. Ľudské zdroje, opatrenie 4.2. Rozvoj spolupráce a infraštruktúry v oblasti vydelávania, školení a vedy.

Bližšie informácie v prílohe.