Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Calls for Proposals - ESF

1. 3. 2006 | zhliadnuté 1466-krát
Európska nadácia pre vedu (ESF) vyhlasuje výzvy na podávanie návrhov v nasledujúcich aktivitách:

- Exploratory Workshops
- EUROCORES Themes
- ESF Research Networking Programmes (previously referred to as scientific programmes)
- EURYI Awards

Všetky informácie nájdete v prilohe.


O Vašich aktivitách v rámci ESF informujte prosim Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV.

Mgr. Iveta Hermanovská
ESF contact
Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovak Republic


Tel.: + 421 2 5249 2751 - 9, ext. 136
Fax: + 421 2 5249 6849
e-mail: hermanovska@up.upsav.sk