Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Konferencia „ Mathematical Modeling and Computational Physics 2006“ (JINR Dubna)

17. 2. 2006 | zhliadnuté 1750-krát
Medzinárodná konferencia sa organizuje k 50. výročiu založenia Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne

(Joint Institute for Nuclear Research - JINR)

Termín konania: 28.augusta 2006 – 1. septembra 2006 v Tatranskej Štrbe, v hoteli Rysy (***)

Organizátormi sú Spojený ústav jadrových výskumov( SÚJV) Dubna, Ruská federácia, Technická univerzita, Košice a Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice.

Rokovacím jazykom konferencie je anglický jazyk.

Poplatok za konferenciu je 450 € , pre študentov 350 €, platí sa priamo v mieste konania v hotovosti (zahŕňa cenu za ubytovanie, plnú penziu, poplatky za rokovanie, občerstvenie v podobe kávy, spoločenský program).
Konferenčný poplatok pre sprievodnú osobu tvorí 300 € na osobu ( zahŕňa cenu za ubytovanie, plnú penziu a spoločenský program).
Termín uzávierky registrácie je do 30. júna 2006. Na webovej stránke konferencie bude možné vykonať on-line registráciu v priebehu marca 2006.

Ubytovanie je zabezpečené v Hoteli Rysy (***) a v Hoteli Meander (***).

Viac informácií je možné získať u:

Doc. RNDr. Michal Hnatič, CSc.
MMCP 2006 Organizing Committee
Oddelenie teoretickej fyziky
Ústav experimentálnej fyziky
Watsonova 47
04001 Košice

Email: mmcp2006@saske.sk
Tel: (+421 55) 792 2226
Fax: (+421 55) 6336292

http://www.tuke.sk/busa/mmcp2006.htm/