Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Program štipendií UNESCO na podporu prioritných programových oblastí, 2006 - 2007

17. 2. 2006 | zhliadnuté 1717-krát
Program poskytuje možnosť inovatívneho vzdelávania prostredníctvom systému krátkodobých štipendií

(max. 6 mesiacov) pre členské štáty UNESCO. Návrh študijného alebo výskumného programu kandidáta musí úzko súvisieť s hlavnými programovými líniami UNESCO a to: vzdelanie, prírodné vedy, spoločenské vedy, kultúra, komunikácia a informácie.
Štipendiá sú určené pre kandidátov, ktorí by štúdiom v zahraničí chceli
- pokračovať vo svojom terajšom štúdiu,
- venovať sa konkrétnemu výskumu,
- zdokonaliť sa v danej oblasti,
- navštevovať špecializované kurzy.
Profil a podmienky pre uchádzačov
• minimálne dosiahnuté vzdelanie v čase podávania prihlášky – ukončené bakalárske štúdium,
• vek do 45 rokov,
• vynikajúca znalosť jazyka krajiny v ktorej bude výučba prebiehať,
• intelektuálny potenciál kandidátov, ktorí zúročia svoje vedomosti po návrate do svojej krajiny.
Žiadosti kandidátov prosíme zaslať na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO najneskôr do 10. apríla 2006.
Adresa:
Ministerstvo zahraničných vecí SR
SK UNESCO
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská komisia pre UNESCO zabezpečí výber dvoch vhodných kandidátov a ich podklady budú následne zaslané do sídla UNESCO v Paríži. Každá žiadosť bude posudzovaná špeciálnou výberovou komisiou zloženou z odborníkov z jednotlivých sekcií UNESCO.
Všetky informácie a prihlášky nájdete na: www.unesco.sk pod Slovenská komisia pre UNESCO – Aktivity a projekty.

Mgr. Iveta Hermanovská
Odbor medzinárodnej spolupráce