Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie projektov - Eurocores European Collaborative Research Project.

10. 2. 2006 | zhliadnuté 1741-krát
Stály výbor pre spoločenské vedy Európskej nadácie pre vedu (ESF) vyhlasuje výzvu na podávanie projektov

v rámci programu Eurocores European Collaborative Research Project.

Vsetky informacie najdete na:


http://www.esf.org/esf_article.php?language=0&article=444&domain=5&activity=
7


Termin podania prihlášok: do 28. aprila 2006 do 17.00 hod stredoeurópskeho času

Pred registráciou prosim skontaktujte národnu koordinátorku pre ESF
Mgr. I. Hermanovsku
(Tel.: + 421 2 5249 2751 - 9, ext. 136;Fax: + 421 2 5249 6849;
e-mail: hermanovska@up.upsav.sk) pre splnenie podmienok účasti na národnej úrovni.

Ing. Ján Barančík
vedúci OMS Ú SAV