Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Society in Science: Branco Weiss Felowship

10. 2. 2006 | zhliadnuté 1698-krát
Európska nadácia pre vedu (ESF) v rámci Society in Science:
Branco Weiss Fellowship zverejňuje konkurz

na získanie štipendia na vedecký projekt predovšetkym pre vedcov v oblasti vied o živote.

Všetky podmienky a informácie nájdete na:

http://www.society-in-science.ethz.ch/application.htm

Termin podania prihlášok: do 15. februára 2006

__________________________________________
Mgr. Iveta Hermanovská
ESF contact
Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Tel.: + 421 2 5249 2751 - 9, ext. 136
Fax: + 421 2 5249 6849
e-mail: hermanovska@up.upsav.sk
__________________________________________