Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce na rok 2022

15. 12. 2021 | zhliadnuté 202-krát

P r e d s e d n í c t v o S A V uznesením  č. 195. C, dňa 9. decembra 2021 na 6. zasadnutí Predsednícva SAV schválilo Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2022.