Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Súčasťou utorkového prohramu Medzinárodného kongresu ITAPA 2021 bola aj panelová diskusia o víziách a budúcnosti Slovenska

Diskusia o víziách a budúcnosti Slovenska

9. 11. 2021 | videné 573-krát

V utorok 9. novembra 2021 sa predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA 2021 zúčastnil panelovej diskusie na tému V akej krajine chceme, aby žili naše deti? Medzi rečníkmi bola aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová, Michaela Kršková z Úradu vlády SR, člen predstavenstva SPP Henrich Krejčí, expert na vzdelávanie a inovácie a poradca UNESCO Vladimír Šucha a prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť Univerzity Komenského Jozef Masarik. Bola to vôbec prvá verejná debata o víziách a budúcnosti Slovenska.

V úvode sekcie sa prítomným prihovoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Panelová diskusia sa následne začala príspevkom Vladimíra Šuchu, ktorý predstavil férovú a odolnú Európu a postavenie Slovenska v nej. Vo svojej prezentácii zdôraznil, že stojíme na prahu obrovskej digitálnej transformácie, o ktorej hĺbke a šírke ani netušíme.

Vstupujeme do éry najradikálnejších zmien v spoločnosti, Slovensko však na túto zmenu pripravené nie je,” skonštatoval vedec a dodal, že nás čaká veľmi ťažké obdobie, preto potrebujeme lídrov, inovátorov a odhodlanie. Pomocnú ruku nám podá Plán obnovy, no ani tam sa nezmestilo všetko. Budúcnosť nie je ešte napísaná. Nenechajme iných, aby ju napísali pre nás,” znel jeho odkaz.

Na prezentáciu nadviazali rečníci, ktorí hľadali odpovede na otázky: V akej krajine chceme, aby žila ďalšia generácia? Ako by malo Slovensko v EÚ vyzerať o päť, desať či dvadsať rokov a čo by mali byť naše hlavné ciele?

„Reformy, ktoré majú zlepšiť kvalitu života obyvateľov SR určite súvisia s tým, že veda je jedným z hýbateľov, ktorý k tomuto môže dopomôcť a som veľmi rád, že som bol na debatu o víziách Slovenska prizvaný aj ja,“ skonštatoval prof. Pavol Šajgalík, ktorý v diskusií o budúcnosti krajiny zdôraznil internacionalizáciu vedy a dôležitú úlohu spoločenských vied.

Poznanie, ktoré my ako spoločnosť oceňujeme, sa väčšinou dotýka prírodovedných a technických smerov, ale musíme vziať do úvahy aj dôležitosť spoločenských vied a začať im klásť otázky, ktoré nás trápia,“ dodal predseda SAV.

Štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová na otázku, akú krajinu chceme pre svoje deti uviedla, že úlohou je vytvoriť krajinu, v ktorej by deti boli šťastné a mali dobrú duševnú pohodu. Poukázala na to, že počas pandémie bolo zaznamenané zhoršenie duševného zdravia mladých ľudí. "Som šťastná, že prišiel plán obnovy," povedala Síthová. Ako tvrdí, v ňom sa začína už od materských škôl, súčasťou je aj kurikulárna reforma. Zároveň sa zameriava aj na debarierizáciu či na nárokovateľné podporné opatrenia.

Podľa Michaely Krškovej z Úradu vlády SR má Slovensko využiť nasledujúce roky na to, aby sa zamyslelo aj nad reformou úradníckeho systému. Ako krajina musíme podľa nej premýšľať ešte nad tým, čo dokážeme urobiť aj nad rámec plánu obnovy. Jozef Masarik poznamenal, že chce žiť v lepšej a krajšej krajine, ako je v súčasnosti. „Stojíme na dejinnej križovatke," povedal.

„Cením si, že sme sa v zásade všetci zhodli na tom, že stojíme na križovatke a máme obrovskú výhodu, že sme súčasťou Európskej únie, ktorá chápe, že na naše štrukturálne zmeny potrebujeme finančné investície, na ktoré rozpočet Slovenskej republiky nedosahuje a bolo by trestuhodné, ak by sme túto šancu prepásli,“ zhrnul po skončení diskusie na tlačovom brífingu Pavol Šajgalík.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Branislav Bibel

 

 

Súvisiace články