Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Slávnostné oceňovanie vedcov Filozofického ústavu SAV

Medaila SAV za podporu vedy pre Annu Rácovú a Tibora Pichlera. Čestnú plaketu SAV Ľ. Štúra udelili Dagmar Smrekovej

4. 11. 2021 | zhliadnuté 295-krát

Stredajšie popoludnie patrilo významným vedcom 3. oddelenia vied SAV, ktorí si prebrali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka významné ocenenia za prácu v SAV. Medailu SAV za podporu vedy si 3. novembra 2021 prevzali slovenská orientalistka a indologička PhDr. Anna Rácová, CSc., z Ústavu orientalistiky SAV a prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc., z Filozofického ústavu SAV. Ocenená bola aj PhDr. Dagmar Smreková, CSc., z Filozofického ústavu SAV, ktorá si prebrala Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách. Na slávnostnom ceremoniáli bol prítomný aj podpredseda SAV pre 3. OV SAV doc. RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

„Je pre mňa vždy veľkou cťou a potešením pri takýchto príležitostiach zastaviť sa pri kolegoch, ktorí pomáhali postaviť pomyselnú cestu k súčasnej akadémii," uviedol v slávnostnom príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Ocenil, že aj v takýchto komplikovaných časoch existujú pracovníci s takým vedeckým prínosom, na ktorý môžu ich mladí kolegovia nadviazať – a majú na to aj motív, zdôraznil predseda SAV.

PhDr. Anna Rácová, CSc., ktorá si prevzala Medailu SAV za podporu vedy za zásluhy o rozvoj slovenskej orientalistiky a slovenskej vedy, patrí k dlhoročným pracovníkom Ústavu orientalistiky SAV, v ktorom pracuje nepretržite od ukončenia svojho vysokoškolského štúdia. Jej vedecký jazykovedný výskum sa zameriava hlavne na bengálčinu a jazykovú situáciu na indickom subkontinente a od roku 1994 aj na rómčinu v širokých súvislostiach. Je predsedníčkou Vedeckej rady Ústavu orientalistiky SAV a dlhodobo pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa Ústavu orientalistiky SAV. V týchto úlohách sa aktívne podieľa na vedeckom živote a smerovaní ústavu. Ako uviedla Anna Rácová v ďakovnej reči, je príjemné dostať ocenenie za prácu a s úsmevom skonštatovala, že v SAV pracuje dve tretiny svojho života. Zároveň vyzdvihla význam a svojho odboru – orientalistiky – vzhľadom na čoraz väčšiu globalizáciu.

Laudácio Anny Rácovej v Prílohe č. 1.

Prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc., čerstvý držiteľ Medaily SAV za podporu vedy, je rovnako dlhoročný pracovník SAV. Takmer štvrťstoročie pôsobil ako riaditeľ Filozofického ústavu SAV. Vo svojom vedeckom výskume sa sústreďoval na dejiny politického myslenia a politických ideí s osobitným zameraním na strednú Európu a Slovensko. T. Pichler je uznávanou autoritou vo svojej disciplíne nielen doma, ale aj v zahraničí. Jeho dielo je relevantným obohatením slovenskej filozofie, významne prispieva k poznaniu východísk a konštitutívnych iniciatív slovenského filozofického a politického myslenia. Nezanedbateľným príspevkov T. Pichlera k rozvoju slovenskej filozofie a jej inštitucionálneho zakotvenia v systéme vedenia je aj jeho dlhodobé pôsobenie na poste riaditeľa Filozofického ústavu SAV. „Takéto stretnutia sú aj peknou príležitosťou si zaspomínať na svojich kvalitných spolupracovníkov, ktorí posunuli vedecký výskum a vedecký život dopredu,“ skonštatoval pri ďakovaní za ocenenie Tibor Pichler a dodal, že v súčasnosti si už aktívne užíva dôchodok.

Laudácio Tibora Pichlera v Prílohe č. 2.

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách si prevzala dlhoročná šéfredaktorka uznávaného časopisu Filozofia, samostatná vedecká pracovníčka Filozofického ústavu SAV PhDr. Dagmar Smreková, CSc. V SAV pracuje od roku 1980. Vo svojich  dejinnofilozofických prácach Dr. Smreková dokonale  priblížila myslenie a výkony Sartra, Camusa, Merleu-Pontyho, S. de Beauvoir, pričom sa nevenovala len ich miestu a významu v dejinách filozofie, ale identifikovala ich dôsledky a dosah na problematiku slobody a ľudskej existencie v novej postmodernej situácii. Dr. Smreková je rešpektovanou a uznávanou autorkou desiatok štúdii v karentových aj nekarentovaných odborných časopisoch, ale aj množstva článkov v kultúrnych periodikách a žurnáloch. Celé  doterajšie obsiahle a inšpiratívne dielo D. Smrekovej ilustruje skutočnosť, že filozofia, akokoľvek sa môže zdať prima facie odťažitá, abstraktná a špekulatívna, dokáže premostiť konceptuálny ideálny svet ideí a drsnú realitu empirického života. Podľa Dagmar Smrekovej je takéto ocenenie vždy aj zásluha spolupracovníkov, pričom vyzdvihla napríklad pri tvorbe časopisu Filozofia aj vynikajúcu spoluprácu s rovnako ten deň oceneným bývalým riaditeľom Filozofického ústavu SAV.

Laudácio Dagmar Smrekovej v Prílohe č. 3.

Fotogaléria z podujatia

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky