Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko

Vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko

27. 10. 2021 | zhliadnuté 465-krát

Múzeum mesta Bratislavy organizuje pri príležitosti 90. výročia úmrtia Aloisa Kolíska vedecký seminár s názvom Alois Kolísek a Slovensko. Koná sa v stredu 28. októbra 2021 od 9.30 h do 15.45 h vo Faustovej sieni Starej radnice v Bratislave.

Cieľom seminára je poskytnúť priestor na analýzy vzťahu Aloisa Kolíska k Slovensku, pričom sa uprednostnia sondy týkajúce sa jeho aktivít spätých s mestom Bratislava. Základné mantinely Kolískovho života a diela vytýčila monografická kniha K. Sommera a J. Julínka z roku 2012 (Politik a kněz Alois Kolísek, Praha: Nakladatelství ARSCI, 191 s.). Organizátori majú záujem hlavne o detailné analýzy Kolískovho pôsobenia, biografické štúdie rozširujúce obzor poznania jeho života, ale aj o prípadové štúdie venujúce sa vybraným aspektom jeho života.

Seminár je tiež otvorený aj referátom venujúcim sa spoločenskému a kultúrnemu životu v meste Bratislava v medzivojnovom období – s priamym vzťahom k osobnosti Aloisa Kolíska.

Vedecký seminár je určený pre vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov a pracovníčky, kurátorov a kurátorky múzejných zbierok, archivárov a archivárky, knihovníkov, knihovníčky a bádateľov a bádateľky z ďalších vedných odborov.

Popoludní vystúpi na seminári aj Daniela Kodajová z Historického ústavu SAV, ktorá bude mať prednášku na tému Záujem Aloisa Kolíska o výskum dejín a kultúry slovenskej spoločnosti.

Na seminár je potrebné sa zaregistrovať do 27. októbra na mail: martina.pavlikova@bratislava.sk. Vstup na podujatie aj do priestorov Múzea mesta Bratislavy bude povolený len osobám v režime OTP (očkovaní/testovaní/po prekonaní COVID-19). Deti do 12 rokov majú výnimku.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: MMB

Súvisiace články