Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Laureáti ocenenia Eset Science Award

Ocenenie Eset Science Award získali Ján Dusza a Ladislav Valkovič zo SAV

17. 10. 2021 | zhliadnuté 637-krát

Medzinárodná komisia, ktorej predsedá laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, vybrala laureátov ocenenia ESET Science Award. V hlavnej kategórii, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, si ocenenie priamo z rúk profesora Kipa Thorna prebral materiálový fyzik Ján Dusza. Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal Jozef Zajac.

V sobotu 16. októbra 2021 sa za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR Eduarda Hegera uskutočnilo slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia ESET Science Award. Ocenenie už po tretí rok skladá poctu špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle a ich vedecká práca a výsledky sú prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti.

V úvode podujatia sa prítomným prihovorila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Poďakovala vedcom a vyzdvihla ich prácu aj počas pandémie. Ospravedlnila sa im za útoky, ktorým v poslednom období čelili. Skonštatovala, že miesto obhajovania zvolených postupov, musia vedci opakovane vysvetľovať základné vedecké fakty a znalosti, hoci je to často podľa jej slov márna snaha.

„Veľmi si preto vážim, že svoju pomocnú ruku nesťahujete, ani keď niektorí ľudia iracionálne a bolestivo útočia na vás či vašich blízkych. Verím, že pri väčšine je to skôr strach z neznámeho a frustrácia, než skutočná nenávisť, ktorá ich ženie k činom – často vo virtuálnom priestore – ktoré však ubližujú rovnako reálne, ako tie naživo. Žiada sa mi povedať: prepáčte," prihovorila sa vedcom.

S príhovorom vystúpil aj predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý zdôraznil, že reforma vednej a inovačnej politiky je kľúčová pre úspešnú budúcnosť krajiny. Jej cieľom nebude určovať, kto má čo skúmať, ale dať vedcom priestor na pýtanie sa základných vedeckých otázok o fungovaní sveta.

„Chceme našim vedcom, od najmenších bádateľov v materských školách až po dnešných laureátov, vytvárať priestor na pýtanie sa zásadných vedeckých otázok o fungovaní vesmíru a sveta, ale aj o našom mieste v ňom," prisľúbil. „A to bez zbytočných byrokratických cvičení a zväzujúcich podmienok," dodal s tým, že podpora špičkovej vedy a výskumu je jedným so základných pilierov plánu obnovy a odolnosti.

Laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

Predseda medzinárodnej komisie Kip Thorne, ktorý odovzdal ocenenie v hlavnej kategórii, ocenil po finálnom zasadnutí komisie svetovú úroveň slovenských vedcov: „Výber laureátov bol aj tento rok nesmierne náročný, keďže všetci finalisti sú vo svojich oblastiach excelentní. Potvrdzuje sa tak, že veda na Slovensku má medzinárodnú kvalitu. Veľké vedecké projekty však vyžadujú nie len excelentnú vedu, ale aj podporu štátnych a súkromných inštitúcii a preto finalistom prajem, aby takúto podporu pre svoj výskum nachádzali. Práve ESET Science Award je dôležitým príkladom takejto podpory.“

Slávnostného galavečera sa tento rok zúčastnila aj medzinárodná komisia, ktorá vyberala laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Členmi medzinárodnej komisie boli okrem profesora Kipa Thorna aj biologička Fiona Watt, chemička a filantropka Hana Dvořáková, profesor anorganickej chémie Ralf Riedel a profesor matematiky Tibor Krisztin. Laureáta kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg vybrala domáca komisia, zložená zo zástupcov slovenských univerzít.

Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa stal Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach. Vo svojom príhovore poďakoval svojim doktorandom a spolupracovníkom z Košíc, Bratislavy a z Trenčína.

„Som dojatý, ako materiálový výskumník som to vôbec nečakal, je fantastické byť tu aj ako víťaz, diskutovať s pani prezidentkou, s pánom premiérom, s takými velikánmi ako pán profesor Thorne a ďalšími. Je to niečo neskutočné. Onedlho budem mať 70 rokov, dostal som viacero vyznamenaní, ale toto je maximum čo som získal. Nemám slov,“ dodal laureát po skončení programu.  

Ján Dusza sa celý svoj profesionálny život venuje výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov. Tie si vďaka svojim vlastnostiam nachádzajú uplatnenie v najnáročnejších podmienkach z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí. Rodák z Gemera pochádza z roľníckej rodiny, no vďaka strýkovi sa dostal k štúdiu fyziky. Významne ho ovplyvnil aj pobyt v Stuttgarte, toho času na jednom z najlepších pracovísk na svete pre výskum v oblasti progresívnych keramických materiálov. Celá jeho vedecká kariéra je spojená s Košicami. Tam spolu s kolegami založili aj Výskumné centrum PROMATECH, ktoré produkuje výsledky svetovej úrovne.

Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je Ladislav Valkovič pôsobiaci na Ústave merania (SAV) a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite.  Pri preberaní ocenenia poďakoval svojej rodine, blízkym spolupracovníkom a všetkým, ktorí stoja za jeho výskumom.

Neočakával som to, prišiel som sem akoby do divadla na taký príjemný večer a program, v ktorom budem vidieť, ako ľudia podporujú vedu a ako bude niekto ocenený. Takže som zostal v šoku, keď som tým oceneným bol aj ja. A ako som už povedal, je to všetko o spolupráci, je to o ľuďoch ktorí za týmto výskumom stoja. Nie som to ja, ale je to celý tím výskumníkov, a táto cena patrí samozrejme aj im,“ povedal ocenený mladý vedec, ktorý sa snaží podporovať  svojich študentov, napríklad aj krátkymi pobytmi na Oxforskej univerzite. „Veda v zahraničí nie je jednoduchá, je to veľká výzva. Diplomantov a doktorandov beriem na Oxford aspoň na jeden semester, aby si to vyskúšali a aby sa s týmito skúsenosťami vrátili naspäť na Slovensko. Na Slovensku sú možnosti robiť vedu kvalitne, ak existuje prístrojové vybavenie a podpora a rozhodne sa na Slovensku oplatí robiť vedu,“ dodal mladý laureát.

Ladislav Valkovič sa vo svojom výskume zaoberá tým, ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov. Pracuje na vývoji a aplikácii neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív pomocou magnetickej rezonancie, pričom v poslednom čase sa zameriava najmä na ľudské srdce. Za svoje doteraz najväčšie úspechy považuje vývoj rýchlej metódy meranie metabolických procesov vo svale, ktorá ich umožňuje merať aj počas cvičenia, a neinvazívnej metódy na meranie metabolických procesov v pečeni. Po štúdiu biomedicínskeho inžinierstva v Žiline pôsobil na Lekárskej univerzite vo Viedni a na Slovenskej akadémii vied. Počas výskumného pobytu v Zürichu sa dostal k téme metabolického zobrazovania. Od roku 2015 okrem Slovenskej akadémie vied pracuje na meraní metabolizmu srdca aj na Univerzite v Oxforde.

Dve z troch hlavných kategórií v súťaži obsadili vedci zo Slovenskej akadémie vied. Svoju spokojnosť s výsledkom neskrýval ani jej predseda prof. Pavol Šajgalík.

„Som naozaj veľmi šťastný, že sme uspeli. V kategórii mladých vedeckých pracovníkov sme uspeli už druhý krát po sebe, čo nám dáva nádej, že SAV má možno dobrú politiku výchovy mladých talentov, ktorí sa presadzujú. Aj dnes bolo vidieť, že laureát kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov pracuje na svetovom vedeckom pracovisku v Oxforde, ale zároveň má úzky kontakt so svojím materským pracoviskom. Toto by mala byť tá cesta, že sa učíme od najlepších, ale vraciame tie poznatky domov. Z pochopiteľných dôvodov som šťastný, že máme aj hlavnú cenu, pretože je veľmi významná a teším sa o to viac, že ide do oblasti materiálového výskumu, ktorá je mne blízka,“ dodal po skončení slávnostného programu.

 

Viac informácií o ocenených laureátoch nájdete na stránke: https://www.esetscienceaward.sk/sk

Záznam zo slávnostného vyhlásenia laureátov je dostupný v archíve RTVS.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová