Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Antoine Marès na titulnej strane nového vydania časopisu

Vychádza časopis Akadémia/Správy SAV

15. 10. 2021 | zhliadnuté 485-krát

Novinky zo života Slovenskej akadémie vied, profily jej vedcov, zaujímavosti z ústavov a centier prináša piate tohtoročné číslo dvojmesačníka Akadémia/Správy SAV.

Transformáciu centier a ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie umožnia novely zákonov o SAV a o verejnej výskumnej inštitúcii, ktoré poslanci národnej rady schválili v septembri. Viac o tejto zmene v rozhovore s Jurajom Koppelom, podpredsedom SAV pre ekonomiku a legislatívu Akadémia sa zmení.

„Hĺbkové spoznanie súčasnosti a minulosti, ktoré prinášajú humanitné a spoločenské vedy, je pre budúcnosť spoločnosti zásadné. Ak sa ho spoločnosť vzdá, vydá sa napospas najrozličnejším manipuláciám verejnej mienky,“ zdôrazňuje v rozhovore Historik musí poznať krajinu zvnútra profesor Antoine Marès. Tento francúzsky historik získal Medzinárodnú cenu SAV za významné dielo, ktoré má vzťah k Slovensku v oblasti vied o spoločnosti a kultúre. Časopis prináša okrem iného aj výňatok z prejavu, ktorý predniesol v septembri v Bratislave pri preberaní ceny.

Spolupráce v medzinárodných konzorciách považuje za výhodné pre vznik kvalitných publikácií. „Poskytujú komplexnejší prístup k danej problematike. Získané dáta je možné overiť viacerými metódami a z rôznych pohľadov,“ pripomína Alena Gábelová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá získala Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Viac pod titulkom V tímoch sa otvárajú nové svety.

Ich výskum okrem iného potvrdil, že etnicitu nemožno označiť za prioritu. Podľa odpovedí respondentov je ňou rodina. Sloboda. Zamestnanie. Až po nich ide etnicita. To je však len zlomok z výsledkov práce, za ktorú dostal tím vedený Štefanom Šutajom, emeritným vedeckým pracovníkom Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce. O zameraní výskumu i fungovaní tímu hovorí tento vedec v článku Uznanie za výskum národnostných vzťahov.

„Snažíme sa pozerať na ľudský organizmus ako na jeden celok, a tak ho aj skúmať,“ vysvetľuje Jozef Ukropec z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV Biomedicínskeho centra SAV pod titulkom Energetický metabolizmus každej bunky hýbe kvalitou života. Spolu s kolegami získal tento vedec Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce, prezentované v súbore publikácií o mechanizmoch regulácie energetického metabolizmu pri chronických ochoreniach človeka a pri starnutí.

Viac na Akadémia / Správy SAV - časopis Slovenskej akadémie vied

Text: Martin Podstupka

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články