Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Biopreparát na reštaurovanie od vedcov zo SAV získal slovenský patent

12. 10. 2021 | zhliadnuté 821-krát

Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil patent na vynález Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie.

Vynález rieši problém neabrazívneho odstránenia glejových lepidiel z viacerých druhov materiálov, napr. drevo, sklo. Tieto glejové lepidlá sa používali v minulosti na spájanie jednotlivých častí historicky cenných výrobkov, najmä drevených častí organových píšťal.

Biopreparát je teda vhodný na použitie najmä pri reštaurátorských prácach historicky cenných výrobkov z dreva. Nespornou výhodou biopreparátu je možnosť jeho cielenej aplikácie pri procese reštaurovania, ktoré nebolo možné s doteraz dostupnými technikami docieliť.

Pôvodcovia predstaveného vynálezu pochádzajú z Ústavu molekulárnej biológie SAVChemického ústavu SAVÚstavu hudobnej vedy SAV a Technickej univerzity vo Zvolene. 

Zdroj textu: Patentová prihláška (PP 50012-2018)

Foto: unsplash.com/Matt Cramblett

Súvisiace články