Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Pokračuje cyklus prednášok Chemické horizonty

12. 10. 2021 | zhliadnuté 77-krát

Cyklus prednášok Chemické horizonty pokračuje. Ďalšia online prednáška bude v stredu 3. novembra 2021 o 14.00 h prostredníctvom MS Teams. Novembrová téma bude zameraná na priemyselnú katalýzu. Prednášajúci doc. Ing. Pavol Hudec, PhD., z Oddelenia organickej technológie, katalýzy a ropy STU v Bratislave bude hovoriť o zeolitoch – histórii, súčasnosti a perspektívach.

V prednáške sa bude zaoberať históriou zeolitov od vzniku pojmu „zeolit“, spojeného s objavom nezvyčajného minerálu v pukline sopečných vyvrelín v roku 1756, cez takmer dve storočia objavovania ďalších desiatok prírodných zeolitov ako raritných kryštálov v sopečných vyvrelinách až po objav obrovských ložísk prírodných zeolitov v horninách sedimentárno-vulkanického pôvodu v 30. rokoch 20. storočia. P. Hudec tiež popíše aj históriu objavu a aplikácie slovenského prírodného zeolitu – klinoptilolitu a prednesie ďalšie zaujímavé informácie o zeolitoch.

Text: Ivan Šalitroš, Slovenská chemická spoločnosť

Foto: SCHS