Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Snem SAV schválil Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2021 – 2025

7. 10. 2021 | zhliadnuté 546-krát

Snem SAV na svojom zasadnutí vo štvrtok 7. októbra 2021 schválil Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025. Zároveň prerokoval a s pripomienkami schválil návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022. Zasadnutie Snemu SAV sa konalo online.

V úvode snemu hovoril predseda SAV prof. Pavol Šajgalík o aktuálnej situácii v SAV. Informáciu, v ktorej osobitne vyzdvihol bezproblémové schválenie noviel zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a zákona o SAV v Národnej rade SR, vzal Snem SAV na vedomie. 

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV vychádza zo všeobecných odporúčaní Medzinárodného poradného výboru SAV, z dokumentu Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko, ktorý pripravila Učená spoločnosť Slovenska, z programového dokumentu Stratégia SAV 2030 a z programových téz zvolených kandidátov na členov Predsedníctva SAV na obdobie 2021 – 2025. Sústreďuje sa na zlepšenie podmienok na realizáciu výskumu SAV, ako aj na zvýšenie užitočnosti akadémie pre spoločnosť a rozšírenie možností spolupráce vo vede a výskume na všetkých úrovniach. Zahŕňa spoluprácu s vysokými školami, spoločenskou a hospodárskou sférou, zlepšenie systému vzdelávania a popularizáciu výsledkov SAV. V neposlednom rade chce Predsedníctvo SAV posilniť postavenie SAV v európskom a svetovom výskumnom priestore. Snem SAV Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025 schválil.

Po prerokovaní Snem SAV s pripomienkami schválil návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV

Súvisiace články