Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Ars poetica s Ústavom slovenskej literatúry SAV o fenoméne modernizmu

6. 10. 2021 | zhliadnuté 324-krát

Dnes, v stredu 6. októbra o 17.00 h bude mať na Rádiu Devín premiéru ďalšia časť relácie Ars Poetica s Ústavom slovenskej literatúry SAV. Témou bude modernizmus v slovenskej literatúre a kultúre. Ide o tendenciu v literatúre a umení, ktorá sa medzi čitateľmi a čitateľkami – aj študentmi a študentkami na školách – teší obľube.

Mnohí z nich si nachádzajú cestu k poézii práve prostredníctvom básní poetov a poetiek, ktorí sa vymedzovali voči tradícii a chceli písať inak – moderne. Pri pohľade na odbornú reflexiu tejto problematiky však zisťujeme, že tento fenomén má mnoho vrstiev a presahoval z umenia do spoločnosti.

Zorientovať sa a zistiť, akú podobu mal slovenský modernizmus, literárny a kultúrny, pomôžu hostia dnešnej relácie, vedeckí pracovníci Ústavu slovenskej literatúry SAV Dana Hučková a Michal Habaj, ktorí sa mu výskumne venujú už niekoľko desaťročí a sú editormi a spoluautormi publikácie Modernizmus v pohybe.

Text: Ivana Taranenková, Ústav slovenskej literatúry SAV

Foto: ÚSlL SAV

Súvisiace články