Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Balíčky SAV pre ocenených

ENV 2021: Vyhodnotenie vedomostných kvízov SAV

5. 10. 2021 | zhliadnuté 508-krát

Časť Európskej noci výskumníkov 2021 patrila aj tento rok vedomostným kvízom, ktoré pripravili vedci Slovenskej akadémie vied. Pripravených bolo 14 oblastí, v ktorých si vyskúšalo svoje znalosti 382 účastníkov.

Rovnako ako vlani medzi najpopulárnejšie patrili kvízy z geografie a chémie, kde bolo aj najviac súťažiacich so všetkými správnymi odpoveďami. Pre tento rok bolo pripravených 20 súťažných otázok pre každý zo 14 vedných odborov – archeológia, architektúra, astronómia, botanika, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, jazykoveda, materiálové vedy a polyméry, mediálna gramotnosť, neuroveda a psychológia. Súťažiaci si mohli vybrať správnu odpoveď z troch možností. Vyhral súťažiaci s najväčším počtom správnych odpovedí – v  prípade rovnosti bodov rozhodlo žrebovanie. Každý víťaz dostane mail, ktorom si nájde špeciálny kód a pokyny pre prevzatie výhry – nákup kníh v hodnote 100 eur z VEDY – Vydavateľstva SAV.

Nákupnú poukážku získali títo súťažiaci:

v kvíze Archeológia – Róbert R.,

v kvíze Astronómia – Roman V.,

v kvíze Botanika – Fanni T.,

v kvíze Fyzika – Milan D.,

v kvíze Chémia – Lenka J.,

v kvíze Informatika – Marek H.,

v kvíze Geografia – Daniel M.,

v kvíze Architektúra – Róbert R.,

v kvíze História – Tamara T.,

v kvíze Jazykoveda – Filip K.,

v kvíze Materiálové vedy a polyméry – Fanni T.,

v kvíze Mediálna gramotnosť – Jana F.,

v kvíze Neuroveda – Adam P.

v kvíze Psychológia – Eva V.

SAV ešte osobitne vyžrebovala troch zo všetkých účastníkov kvízov, ktorých odmenila balíčkom s tričkom SAV a bezdrôtovou powerbankou.

Vecné ceny SAV získali:

Ján H., Katarína H. a Katka K.

Víťazom a víťazkám blahoželáme!

Vedecké kvízy sú pre všetkých záujemcov naďalej dostupné na stránke online.nocvyskumnikov.sk. Okrem otestovania svojich poznatkov si môžu pozrieť záznam z prednášok a diskusií, ktoré sa počas tohtoročnej Noci výskumníkov uskutočnili v online štúdiu.

Text: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články