Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381

Projekt VISION: Cyklus troch online kurzov zameraných na vedecké zručnosti

26. 8. 2021 | zhliadnuté 597-krát

Biomedicínske centrum SAV pozýva na cyklus troch online kurzov zameraných na vedecké zručnosti, ktoré sa konajú v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurzy sa budú konať v septembri 2021. Dva z nich, konkrétne „Course how to interact with industry“ a „Course on academic publishing“ sa budú konať pod vedením odborníkov z Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (IBMT), Nemecko; a tretí kurz „Course: Project management“ sa bude konať pod vedením kolegov z Health Effects Laboratory, Norwegian Institute for Air Research (NILU), Nórsko.

Všetky tri kurzy sa budú konať v anglickom jazyku.

The Fraunhofer Society (FhG) je najväčšou európskou neziskovou organizáciou zameranou na aplikačný výskum s celkovým počtom 74 ústavov po celom Nemecku. Jednotlivé ústavy sa zameriavajú na rôzne oblasti translačného výskumu. FhG hrá ústrednú úlohu v inovačnom procese. Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (IBMT), partner v konzorciu, sa zameriava na vývoj zariadení a technológií v oblastiach biomedicínskeho inžinierstva, molekulárnej a bunkovej biotechnológie, nano(bio)technológie, teranostiky, výskumu kmeňových buniek, biomedicínskych mikrosystémov, senzorov a meracej techniky.

Norwegian Institute for Air Research (NILU) je nezisková výskumná organizácia a jedna z popredných európskych inštitúcií v oblasti environmentálneho výskumu ovzdušia a bezpečnosti nanomateriálov. NILU je mimoriadne úspešná organizácia v získavaní a riadení európskych, ako aj domácich výskumných projektov. Health Effects Laboratory (HEL) je certifikované pracovisko pre správnu laboratórnu prax (GLP) v oblasti toxikológie, genotoxikológie a nanotoxikológie in vitro.

Registráciu a viac informácií o kurzoch nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Témy a názvy jednotlivých kurzov

14. 9. 2021 od 9.00 hod.: Účastníci kurzu How to interact with industry sa dozvedia o možnostiach spolupráce s priemyslom v oblasti biológie a medicíny, získajú tiež prehľad o možnostiach medzinárodného financovania projektov s priemyslom.

16. – 17. 9. 2021 od 9.00 hod.: Kurz Academic publishing je zameraný na efektívne písanie vedeckých prác (dizertačné práce, vedecké publikácie, príprava posterov a vedeckých prednášok), formátovanie, organizáciu procesu vedeckého písania a procesu publikovania. Okrem teórie kurz poskytne účastníkom rôzne tipy a množstvo príkladov. Prediskutované budú tiež aspekty citovania a plagiátorstva, autorstva.

23. 9. 2021 od 9.00 hod.: Interaktívny kurz Project management poskytne celkový prehľad o manažmente, vedeckom, finančnom a administratívnom riadení, riadení veľkých a malých národných projektov a bude sa zaoberať hlavnými aspektmi správneho riadenia a manažérskych postupov.

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články