Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Nová výzva Podporného fondu Štefana Schwarza je zverejnená

25. 8. 2021 | zhliadnuté 359-krát

Riaditelia organizácií SAV, ktorí prijali alebo plánujú prijať do pracovného pomeru mladých vedeckých pracovníkov, môžu od pondelka 30. 8. 2021 posielať návrhy kandidátov na príspevok z Podporného fondu Štefana Schwarza. Nevyhnutnou súčasťou návrhu je jeho zdôvodnenie riaditeľom organizácie. Navrhovaný kandidát je zároveň povinný zaregistrovať sa v elektronickom systéme na webovej stránke fondu a cez tento systém vložiť údaje a dokumenty potrebné na posúdenie návrhu. Uzávierka podávania projektov je 30. septembra 2021.

Podporný fond Štefana Schwarza vznikol v roku 2004 s cieľom umožniť organizáciám SAV prijať do pracovného pomeru viac mladých vedeckých pracovníkov, stabilizovať perspektívnych mladých vedcov so zahraničnou skúsenosťou na pracoviskách SAV a podporiť tak budúci rozvoj ústavov SAV.

Postdoktorandský program Slovenskej akadémie vied je určený pre absolventov denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia, ktorým od obhajoby dizertačných prác neuplynul čas dlhší ako štyri roky. Úspešní uchádzači získavajú z Fondu Štefana Schwarza príspevok ku mzde na dva roky s možnosťou predĺženia poskytovania príspevku ešte o jeden rok. Príspevok na čiastočné pokrytie mzdy úspešných uchádzačov bude poskytnutý ústavom, ktoré ich zamestnajú. Mladí vedci v rámci výberového konania tohto programu obhajujú projekty, ktoré plánujú riešiť na vedeckých pracoviskách SAV.

Výber kandidátov na udelenie príspevku z Fondu organizuje Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium ako poradný orgán Predsedníctva SAV, ktorá je zložená zo zástupcov všetkých troch oddelení vied SAV.

Viac informácií nájdete v štatúte Fondu Štefana Schwarza v slovenčinev angličtine a na stránke https://schwarz.sav.sk/Shell/Home/FrontPage.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: unsplash.com/ThisisEngineering RAEng