Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Titulná stránka časopisu, virológ Boris Klempa

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

19. 8. 2021 | zhliadnuté 625-krát

Kto získal Ceny SAV? Ktorých vedcov z akadémie ocenili za úspešné publikácie? Ako vnímajú svoju vedu kunsthistorici? Ako sa za dve desaťročia zmenil dvojnásobný Vedec roka? Viac vo štvrtom tohtoročnom čísle dvojmesačníka Slovenskej akadémie vied Akadémia/Správy SAV.

„Úlohu a čaro takejto akademickej inštitúcie vidím v tom, že môže ísť do problémov, odhaľovať ich a nachádzať riešenia. Objavovať nové horizonty diskusií,“ zdôrazňuje Ivan Gerát, riaditeľ Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV. To vzniklo spojením ústavu, ktorý vedie, a Ústavu divadelnej a filmovej vedy. Viac v rozhovore Dejiny umenia vidí každý z vlastnej perspektívy.

„Stále sme v tých našich publikáciách, citáciách, v tom, aký prestížny časopis sa nám ´podaril´. Možno nám pri tom ušlo, že rovnako dôležité je prinášať poznatky o našich výsledkoch aj medzi laikov, na verejnosť,“ pripomína čerstvý držiteľ Ceny SAV, Krištáľového krídla a ocenenia Inovátor roka z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v rozhovore pod titulkom Boris Klempa: Zrazu váš výstup nie je článok v časopise.

Po dvoch desaťročiach si Imrich Barák z Ústavu molekulárnej biológie SAV v júni opäť prevzal cenu Vedec roka. So svojím tímom sa už roky venuje téme bunkového delenia, programovanej bunkovej smrti v baktériách, obalovým proteínom spór. Názory tohto vedca prináša časopis pod titulkom Repete pre mikrobiológa Imricha Baráka.

Zdôrazňuje, že pre akademickú sféru je dôležité nežiť v područí politiky. Pre politológa je podľa neho veľmi dôležité nepodľahnúť pri práci svojmu politickému presvedčeniu, dokázať sa od neho odosobniť. „Politická veda by nemala byť stranícka,“ pripomína Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV v článku Čo baví oceneného politológa. V júni si prevzal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce.

Cenu SAV získal aj Tomáš Bertók z Chemického ústavu SAV, ktorý tvrdí, že v chémii si môže každý nájsť, čo ho baví. Čo našiel on? Hovorí, že je toho veľa. Ale najviac sa mu páči, že chémia má čo povedať do rôznych iných vedných odborov. „Mňa najviac fascinuje život ako fenomén. A chémia mi dáva príležitosť porozumieť tomu, prečo je taký, aký je.“ Viac pod titulkom Prečo nakúka chemik do medicíny.

Ivana Budinská, ešte nedávno riaditeľka Ústavu informatiky SAV, sa rozhodla pre zmenu. Na jar úspešne kandidovala do Predsedníctva SAV. V júni položila starú funkciu. Už od počiatku je jasné, že kolegovia v predsedníctve budú chcieť využiť jej odbornosť a smerovať na ňu úlohy, ktoré sa týkajú informačno-komunikačných technológií. Viac v texte Nové veci na riešenie.

Viac na stránke časopisu Akadémia/Správy SAV.

Spracoval: Martin Podstupka

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články