Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Novovymenovaná veľvyslankyňa Talianska navštívila SAV, na snímke zľava Ľudmila Dolná, Francesco Corsaro, Catherine Flumiani, Pavol Šajgalík a Zuzana Panczová

Predseda SAV prijal veľvyslankyňu Talianska J. E. Catherine Flumianiovú

29. 7. 2021 | zhliadnuté 320-krát

Pri príležitosti nástupu do funkcie prijal vo štvrtok 29. júla predseda SAV prof. Pavol Šajgalík novovymenovanú veľvyslankyňu Talianskej republiky J. E. Catherine Flumianiovú. Na stretnutí boli prítomní aj zástupca vedúcej misie Francesco Corsaro, podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Zuzana Panczová a Ľudmila Dolná z Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

Témou stretnutia bolo najmä oboznámenie sa s doterajšou vedeckou spoluprácou SAV a talianskymi výskumnými inštitúciami a výhľady ďalších spoločných projektov.

Prof. Pavol Šajgalík na úvod opísal spôsob fungovania a financovania SAV ako vedeckovýskumnej inštitúcie zameranej na základný výskum, ktorý sa sústreďuje v 45 ústavoch SAV. Predseda SAV tiež oboznámil veľvyslankyňu Talianska s transformáciou organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie, ku ktorej má dôjsť od 1. januára 2022. Cieľom SAV je stať sa modernou európskou vedeckou inštitúciou, vyzdvihol.

SAV podpísala s CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) Dohodu o spolupráci ešte v roku 2019. Odvtedy bola vyhlásená 1. výzva na podávanie spoločných slovensko-talianskych projektov, v súčasnosti sa realizujú štyri. Ako uviedla C. Flumiani, táto kooperácia ju veľmi teší. Ocenila, že hoci týchto projektov nie je veľa, spolupráca je veľmi efektívna a systematická. V roku 2022 sa plánuje ďalšia výzva.

Ústavy SAV sa s talianskymi vedeckými inštitúciami podieľajú na 88 spoločných zväčša európskych projektoch. Za veľkú výzvu najmä v súčasnom pandemickom období považuje veľvyslankyňa Talianska rozvoj partnerstva so všetkými ústavmi 3. oddelenia vied SAV, osobitne napríklad v boji proti konšpiračným teóriám a hoaxom. C. Flumiani sa so zástupcami SAV dohodla na vypracovaní návrhu bližšej spolupráce v oblasti humanitných vied.

Predseda SAV dal do pozornosti talianskej veľvyslankyni aj projektové schémy SAV – IMPULZ zameraný na medzinárodne uznávaných vedcov a výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia alebo do zahraničia neodídu, a SASPRO 2 Marie-Curie Skłodowska projekt.

Obe strany sa na záver dohodli na zintenzívnení spolupráce a veľvyslankyňa Talianska J. E. Catherine Flumiani vyjadrila záujem stretnúť sa s talianskymi vedcami pôsobiacimi v inštitúciách SAV.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články