Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná grafika

Úspešný pilotný hackathon Národného kompetenčného centra

20. 7. 2021 | zhliadnuté 603-krát

Národné kompetenčné centrum pre vysokú výpočtovú techniku (HPC) úspešne ukončilo prvý hackathon. Počas neho sa využíval klaster Výpočtového strediska CSČ SAV v Košiciach.

„Vymyslieť tému pilotného Národného kompetenčné centra (NCC) hackathonu nebolo ľahké: HPC prostredie má svoje špecifiká a je pre mnoho ľudí celkom neznáme. Napokon sme sa rozhodli pre výzvu, ktorá by riešila niečo, čo poznáme a používame všetci: mobilnú aplikáciu. Tá naša má prinášať používateľom HPC prehľad o ich výpočtových úlohách a stave výpočtových prostriedkov,“ vysvetľuje Halyna Hyryavets z Výpočtového strediska Centra spoločných činností SAV a PR špecialistka NCC pre HPC.

Organizátori z Národného kompetenčného centra pripravili tzv. backend aplikácie a umožnili účastníkom prístup k potrebným dátam priamo z klastra situovaného v Košiciach, kde si mohli sami spúšťať aj testovacie úlohy. „HPC prostredie, výpočty a ich manažment pomocou nástroja SLURM sme priblížili na úvodnom webinári a 9. júla sa online hackathon mohol začať. Každý z dvoch tímov, ktoré sa aktívne zúčastnili, si zvolil iný prístup k vývoju: PWA (Progressive Web App) a Kotlin multiplatform,“ objasňuje koordinátorka medzinárodných projektov Lucia Demovičová. Podľa organizátorov oba tímy sa výborne chopili projektu a ich výsledné riešenia i prezentáciu veľmi ocenili. Víťazná aplikácia by mala fungovať na zariadeniach s Androidom aj iOS. Po finálnych úpravách ju podľa L. Demovičovej budú môcť čoskoro otestovať pracovníci SAV aj ostatní používatelia.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: NCC

 

 

 

 

Súvisiace články