Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Memorandum o spolupráci medzi vedcami a včelármi

16. 7. 2021 | zhliadnuté 501-krát

Ústav molekulárnej biológie SAV a Slovenský zväz včelárov podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti výskumu medu. Zaviazali sa v ňom k prehlbovaniu spolupráce v oblasti výskumu medu, k vývoju nových kvalitatívnych štandardov a optimalizácie technologických prístupov so zameraním na zvyšovanie kvality medu a zachovanie jeho zdraviu prospešných vlastností.

Laboratórium apidológie a apiterapie Ústavu molekulárnej biológie SAV sa už dlhodobo venuje problematike kvality a medicínskemu využitiu včelích produktov, predovšetkým medu. V rámci svojho objektu výskumu spolupracuje s rovnako vedecky orientovanými laboratóriami v Európe a Austrálii. Med sa vo vedeckej a lekárskej komunite považuje za tzv. funkčnú potravinu, ktorá okrem svojej základnej výživovej funkcie (sladidlo) disponuje aj klinicky overenými zdravotnými účinkami.

Záujem spotrebiteľov a konzumentov o funkčné potraviny neustále narastá, čím sa vytvára tlak na orgány štátnej správy a ministerstvá na zohľadňovanie "funkčnosti" potravín aj v legislatívnom rámci, aj v normách kvality. Z tohto dôvodu je žiaduce vyvíjať nové kvalitatívne metódy a vykonávať robustné klinické štúdie. Rovnaký pohľad a názorovú jednotu majú aj predstavitelia Slovenského zväzu včelárov (SZV), ktorý zastupuje početnú skupinu včelárov na Slovensku.

Pre napredovanie v oblasti výskumu medu a jeho medicínskemu využitiu je nevyhnutná spolupráca so včelármi, čo v konečnom dôsledku je aj v prospech včelárenia ako takého na Slovensku. Na zavádzanie nových kvalitatívnych metód a technologických postupov je potrebné disponovať dostatočnou zbierkou vzoriek medov na vykonanie analýz.

ÚMB SAV, ako aj SZV si uvedomujú potrebu užšej spolupráce, čo vyústilo k podpísaniu Memoranda v oblasti výskumu medu medzi oboma subjektmi. Veríme, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre vedcov a včelárov, ale aj pre spotrebiteľov a konzumentov medu.

Text: Juraj Majtán, ÚMB SAV

Foto: unsplash.com/Beeing

Súvisiace články