Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Z rokovania na pôde SAV

O bilaterálnej spolupráci SAV s francúzskymi vedeckými inštitúciami

12. 7. 2021 | zhliadnuté 327-krát

O rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu medzi Francúzskou republikou a Slovenskou akadémiou vied hovorili v pondelok 12. júla na prijatí u predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka radca Veľvyslanectva Francúzskej republiky pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Jean-Marc Cassam Chenai a francúzsky atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Yan Pautrat. Na rokovaní boli prítomní aj zástupca podpredsedníčky SAV pre medzinárodné styky Tomáš Hromádka a člen predsedníctva SAV Michal Kšiňan.

Francúzska delegácia sa zoznámila s novým vedením SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce a ocenila doterajšiu spoluprácu. Predseda SAV Pavol Šajgalík navrhol možnosti ďalšej spolupráce v troch oblastiach – podľa vzoru CNRS (Národné vedecko-výskumné centrum) spoluprácu štyroch najväčších slovenských univerzít s SAV, kooperáciu na spoločných slovensko-francúzskych projektoch najmä v oblasti excelentného výskumu, napr. pri ERC projektoch a rovnako aj návrh na podpísanie nového memoranda o spolupráci s CNRS. Obe strany sa zaujímali aj o podporu programov PhD študentov. Do začiatku septembra sa zástupcovia francúzskej strany a SAV zaviazali vytypovať hlavné oblasti spolupráce.  T. Hromádka vyslovil prosbu o pomoc zo strany francúzskej ambasády pri vybavovaní víz pre pracovníkov a študentov zo SAV, ktorí nie sú občanmi Schengenu. Francúzska strana prisľúbila pomoc francúzskych vedeckých inštitúcií pri možnostiach zvýšiť zapojenie vedcov SAV do európskych schém vedeckej spolupráce pri výskumných projektoch. Zástupcovia SAV predstavili program Mobility, vďaka ktorému majú naši vedci možnosť pobytu vo francúzskych vedeckých inštitúciách.

Spracovali: Ľudmila Dolná, Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články