Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova BMC SAV v areáli SAV na Patrónke

Stanovisko BMC SAV k dezinformáciám Jána Lakotu

7. 7. 2021 | videné 13258-krát

Zásadne nesúhlasíme s názormi Dr. Lakotu a odsudzujeme spôsob, akým deformuje, spochybňuje a selektívne zamlčuje vedecké a medicínske poznatky o význame očkovania v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Je veľmi nešťastné, že v snahe akýmkoľvek spôsobom získať „obdiv“ laickej verejnosti sa neštíti dehonestovať vedcov a nielen ignorovať, ale aj znevažovať vedecký pokrok a šíriť dezinformácie.

Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov zreteľného zavádzania.

(1) Dr. Lakota klamne tvrdí, že vakcíny sú neúčinné, pretože nestimulujú tvorbu neutralizačných protilátok (t. j. protilátok, ktoré zabraňujú vstupu vírusu do bunky a blokujú infekciu). Opak je však pravdou. Dnes už je dostupných množstvo dôkazov nielen z klinických skúšok, ale aj z reálneho používania vakcín, že hladiny neutralizačných protilátok po očkovaní dvoma dávkami vakcín sú porovnateľné alebo dokonca vyššie než po prekonaní ochorenia COVID-19 s ťažkým priebehom (https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8). Tento fakt môžeme potvrdiť aj na základe našej vlastnej skúsenosti z výskumu protilátkovej odpovede po vakcinácii a po prekonaní ochorenia COVID-19, v rámci ktorého sme v BSL3 laboratóriu s vysokým stupňom ochrany realizovali vírus-neutralizačné testy s viacerými variantmi vírusu SARS-CoV-2. Výsledky jednoznačne ukazujú, že očkovanie dvoma dávkami u nás používaných registrovaných vakcín vedie k tvorbe neutralizačných protilátok, ktoré sú účinné aj voči alfa a delta variantu. Vakcinácia tiež zvyšuje a stabilizuje post-infekčné hladiny neutralizačných protilátok, indukuje bunkovú imunitu a stimuluje tvorbu pamäťových B aj T buniek (https://immunology.sciencemag.org/content/immunology/6/58/eabi6950.full.pdf).

Mimochodom, pre vykonávanie neutralizačných testov je potrebné mať k dispozícii izolovaný vírus, čo sa aj priamo na našom pracovisku opakovane podarilo. Takže tvrdenie Dr. Lakotu, že “taký vírus izolovaný nebol, aby sa z neho dali použiť bielkoviny” je tiež veľmi ľahko overiteľná lož.    

Najlepším dôkazom účinnosti vakcín je výrazný pokles úmrtí a hospitalizácií v krajinách s relatívne vysokým podielom zaočkovanosti (Izrael, Veľká Británia) a to napriek šíreniu nových variantov. Dokonca aj anekdotický prípad prepuknutia infekcie na Seychelách ukázal, že zaočkovaní jedinci mali prevažne ľahký priebeh infekcie a až 80 % hospitalizovaných pacientov s ťažkým priebehom infekcie nebolo vakcinovaných, čo význam očkovania iba podporuje.

(2) Dr. Lakota vyvoláva iracionálne obavy z vakcín na báze nukleových kyselín. Hovorí o tom, že je to experiment, ktorý do ľudského tela vnáša genetickú informáciu a my nevieme, čo to s organizmom urobí. Avšak každý vírus (vrátane vírusu SARS-CoV-2) robí počas infekcie presne to isté, ibaže vo väčšom rozsahu – vo forme vírusových častíc preniká do buniek, čím vnáša do ľudského tela svoju genetickú informáciu, ktorá je navyše oveľa väčšia a kóduje oveľa viac cudzorodých zložiek. Okrem toho sa dokáže v tele rozmnožovať a výrazne ho poškodzovať (aj vo forme trombóz a multiorgánových zlyhaní, ktoré môžu mať až fatálny priebeh). Navyše u mnohých jedincov sa po prekonaní ochorenia objavuje syndróm s dlhodobými následkami https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z.pdf .

V tomto kontexte je potrebné uviesť, že genetickú informáciu do tela vnášajú aj tradičné, dlhodobo používané vakcíny na báze oslabených vírusov, vďaka ktorým už od raného veku života (15. – 18. mesiacov) chránime naše deti pred ťažkými chorobami, ako sú napr. osýpky, zápal príušníc a rubeola. Zaočkovanosť týmito vakcínami u nás je našťastie vysoká (95 %) a ochrana je veľmi efektívna. Sme presvedčení, že tieto fakty sú Dr. Lakotovi ako lekárovi známe.

Okrem toho tvrdí, že v súčasnosti používané vakcíny neprešli testovaním na zvieratách a neboli realizované základné fázy klinických skúšok na ľuďoch. Toto tvrdenie je v protiklade s publikovanými dátami a s hodnotiacimi správami Európskej liekovej agentúry, ktoré sú verejne dostupné. Technológia mRNA vakcín a liečiv sa vyvíja a klinicky overuje už mnoho rokov v súvislosti s nádorovými ochoreniami. Predpokladáme, že aj tieto skutočnosti Dr. Lakota pozná.

(3) Hovorí tiež o tom, že každý z nás už prekonal koronavírusové infekcie niekoľkokrát za život, pričom ignoruje fakt, že vírus SARS-CoV-2 sa výrazne odlišuje od bežných koronavírusov spôsobujúcich prechladnutie. Imunitný systém človeka vírus SARS-CoV-2 pred vypuknutím pandémie nepoznal, preto sa pred týmto vírusom nedokáže efektívne brániť. Snaha spochybniť dopady pandémie COVID-19 na zdravie a život je účelová a manipulatívna a hrubo znevažuje bolestné životné skúsenosti mnohých, ktorí v pandémii stratili blízkych, alebo prekonali ťažkú formu COVID-19.

Vo vyjadreniach Dr. Lakotu sa nachádza množstvo ďalších zavádzajúcich tvrdení. Vedome ich smeruje k ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nedokážu racionálne spracovať zložitú realitu dnešnej doby a zneužíva ich dôveru a neznalosť. Považujeme to za neetické a škodlivé.

Signatári stanoviska

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

 

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články