Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

O textológii v Ars Litera s Ústavom slovenskej literatúry SAV

16. 6. 2021 | zhliadnuté 462-krát

V stredu 16. júna o 17.00 h má na rádiu Devín premiéru ďalšia časť relácie Ars Litera s Ústavom slovenskej literatúry SAV, ktorá poslucháčom predstavuje výskumné aktivity a spolupráce našej inštitúcie. Témou tejto časti je oblasť literárnovedného výskumu, ktorá je možno menej nápadná, ako čitatelia (nielen) starších literárnych textov vydávaných v súčasnosti sa však s ňou stretávame často.

Reč bude o textológii, literárnovednom odbore, ktorý sa zaoberá tým, ako najlepšie a najhodnovernejšie pripraviť a súčasným čitateľom vydavateľsky sprostredkovať literárne texty rôznych období, aby boli zrozumiteľné a čo najvýstižnejšie reprezentoval autorov zámer. Situácia, keď spisovateľ napíše literárny text, už sa k nemu nevracia, nemení ho a v nezmenenej podobe ho opakovane vydáva, nie je totiž až taká častá. Literárne texty prechádzali viac alebo menej výraznými, niekedy až neuveriteľnými premenami počas svojej cesty od rukopisu cez strojopis, k časopiseckému a následne knižnému vydaniu. Ale aj jednotlivé knižné vydania jedného textu sa môžu od seba líšiť. A práve textológia nám pomáha objasniť, z ktorej verzie textu vychádzať, ktorý text je teda tým pravým. Potreba tohto typu znalectva je naliehavejšia práve v dnešnej digitálnej dobe, pretože sa konfrontujeme s početným množstvom dostupných textových variantov.

O tom, ako sa s rôznymi situáciami textológia vyrovnáva, hovoria hostia relácie, ktorý sa textológii intenzívne venujú, Veronika Rácová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Martin Navrátil z Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Aktuálne, ako i staršie časti relácie sú po odvysielaní k dispozícii v archíve rádia Devín.

Text: Ivana Taranenková, Ústav slovenskej literatúry SAV

Foto: Ústav slovenskej literatúry SAV

Súvisiace články