Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Johannes D. Kaminski: Globálne utrpenie Werthera. Modulárny prístup k medzikultúrnemu transferu

15. 6. 2021 | zhliadnuté 175-krát

Ústav svetovej literatúry SAV pripravil na stredu 23. júna o 14.00 h hosťovskú online prednášku Johannesa D. Kaminskeho: Globálne utrpenie Werthera. Modulárny prístup k medzikultúrnemu transferu.

Hra na tichú poštu je vzrušujúca preto, lebo pri nej vznikajú nové významy, keď slová putujú od jedného človeku k druhému a strácajú svoje pôvodné znenie. V prípade transkultúrnej migrácie textov sa skreslenie významu stretáva s menšou akceptáciou. Rôzne interpretácie sú často odmietnuté ako nedorozumenie.

Goetheho Utrpenie mladého Werthera môže poslúžiť na ilustráciu dilemy z textu, ktorý sa dostal ďaleko od „zamýšľaného publika“. Po nadšenom prijatí románu v 19. storočí vo Francúzsku, Anglicku a Taliansku došlo začiatkom 20. storočia k vlnám prekladov a adaptácií aj v Číne a Japonsku. Weite (Werther po čínsky) a Ueruteru (po japonsky) sa nevyhnutne líšia od Werthera, ako je vykreslený v zaužívaných literárnovedných diskusiách. Dá sa s týmito oživenými duchmi vstúpiť do dialógu?

Otázky na danú tému otvorí a zodpovie Johannes D. Kaminski v rámci svojej hosťovskej prednášky na Ústave svetovej literatúry SAV.

Prednáška bude v angličtine. Link na pripojenie

Johannes D. Kaminski študoval na Viedenskej univerzite germanistiku a sinológiu. Doktorát získal v roku 2011 na Oxfordskej univerzite za prácu o Goetheho prozaických dielach. Absolvoval študijné pobyty na Cambridgeskej univerzite (2012 – 2015) a na Academia Sinica (2015 – 2017) v Taipei na Taiwane. V rokoch 2018 – 2020 získal štipendium Marie Curie na Viedenskej univerzite. V súčasnosti je štipendistom Národného štipendijného programu SR v Ústave svetovej literatúry SAV. Okrem výskumu Goetheho diela sa zaoberá starovekou čínskou literatúrou a problematikou dystopie v súčasnej literatúre.

Text a foto: Ústav svetovej literatúry SAV