Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vystúpenie Lukáša Demoviča

Národné kompetenčné centrum pre HPC na jarnej ITAPE 2021

11. 6. 2021 | zhliadnuté 389-krát

Vo štvrtok 10. júna sa v Bratislave uskutočnilo jarné vydanie najväčšej IT konferencie na Slovensku – ITAPA.

Projekt EuroCCNárodné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné výpočty mali opäť na tomto podujatí zastúpenie. Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) a predseda Správnej rady Národného superpočítačového centra (NSCC) vystúpil v rámci panelu Digitálna ekonomika.

Moderátorom bol  Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy MIRRI SR. Hlavnými témami boli vyrovnávanie sa s pandémiou v kontexte digitalizácie a využitie nástrojov HPC a AI, ako aj kvantových počítačov a blockchain technológie v digitálnej ekonomike. Do zaujímavej výmeny myšlienok a perspektív sa zapojili siedmi rečníci:

Využitie HPC+ technológií nielen vo vede vysvetlil L. Demovič počas vstupu na tému superpočítač: „Doteraz boli veľmi často HPC alebo superpočítače vnímané ako doména vedcov, akademikov, ´hračky´, na ktorých vedci robia základný výskum, ale čoraz viac táto doména preniká do svetu priemyslu, malých a stredných podnikov.“ 

Zdôraznil aj aktivity projektu EuroCC, realizovanom Centrom spoločných činností Slovenskej akadémie vied, ktoré adopciu HPC v priemysle a malých a stredných podnikoch priamo podporujú. Ako príklady boli uvedené úspešné projekty podporené schémou FF4EUROHPC.

Text a foto: Halyna Hyryavets, Centrum spoločných činností SAV

Súvisiace články