Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Členovia Predsedníctva SAV rokovali v Smoleniciach

8. 6. 2021 | zhliadnuté 339-krát

V utorok 8. júna 2021 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnilo prvé zasadnutie Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2021 – 2025. Zúčastnili sa ho aj odchádzajúci členovia predsedníctva Ing. Mária Omastová, DrSc., RNDr. Aleš Kučera, CSc., Mgr. Juraj Marušiak, PhD. a PhDr. Dušan Gálik, CSc., ktorým sa predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. poďakoval za spoluprácu a výsledky dosiahnuté počas uplynulého funkčného obdobia. Rokovanie sa uskutočnilo aj za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc. a členky Výboru Snemu SAV Ing. Veroniky Hvozdíkovej, PhD.

Dnes sa stretáva predsedníctvo, ktoré ukončilo a začína svoju činnosť. Verím, že štvorročná skúsenosť nás naučila, že musíme veľmi tuho pracovať, aby sme sa presadili v spoločnosti a presadili nielen Slovenskú akadémiu vied ako celok, ale aj vedu ako nástroj na zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva. Všetkým nám prajem, aby sme výzvy, ktoré nás čakajú, zvládli takým spôsobom, že sa tu o štyri roky v zdraví zídeme s novým predsedníctvom a budeme mať z toho, čo je za nami, dobrý pocit,“ povedal v úvode stretnutia prítomným predseda SAV Pavol Šajgalík.

Prvým bodom programu bola voľba podpredsedov SAV. Členovia predsedníctva v tajnom hlasovaní zvolili prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc., za kandidáta na podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie. Kandidátom na podpredsedu SAV pre ekonomiku a legislatívu sa stal prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., a kandidátkou na podpredsedníčku SAV pre zahraničné styky sa stala Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Kandidátom na podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied sa v tajnom hlasovaní stal Mgr. Martin Venhart, PhD., kandidátom na podpredsedu SAV pre 2. oddelenie vied sa stal prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc. a kandidátom na podpredsedu SAV pre 3. oddelenie vied sa stal RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. Rokovanie následne pokračovalo podľa stanoveného programu. Najbližšie zasadnutie Predsedníctva SAV sa uskutoční 5. augusta 2021.

Fotogaléria zo zasadnutia

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky