Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Tretie miesto z vlaňajšieho ročníka Falling Walls Lab Slovakia si odniesol RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky SAV

Falling Walls Lab Slovakia 2021: spustilo sa online prihlasovanie

4. 6. 2021 | zhliadnuté 376-krát

Po troch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí.

Do národného finále Falling Walls Lab Slovakia 2021 – FWLS 2021 sa môžu prihlásiť mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, mladých výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov.

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách sa stáva účastníkom svetového finále, ktoré sa uskutoční tradične 7. novembra v Berlíne. Získa tiež vstup na prestížnu Falling Walls Conference.

Online prihlasovanie do FWLS 2021 je prístupné do 12. septembra 2021. Spomedzi prihlásených vyberie porota finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky v národnom finále FWLS 2021. Uskutoční sa online 30. septembra 2021. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne tri minúty.

Do svetového finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Víťaz získa ocenenie “The Breakthrough Winner“ v kategórii “Emerging Talents“ spolu s finančnou výhrou a predovšetkým príležitosť zopakovať svoju prezentáciu na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Teaser video: https://www.youtube.com/watch?v=Y2BbrQu1ZP8

Ďalšie informácie a online prihláška: https://falling-walls.com/lab/apply/

Foto: archív UK