Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Významné ocenenie pre diplomanta z Centra experimentálnej medicíny SAV

31. 5. 2021 | zhliadnuté 233-krát

Študent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Peter Pôbiš získal medzinárodné ocenenie od PETA International Scientific Consortium za posterovú prezentáciu na Letnej škole organizovanej Spoločným európskym výskumným centrom (2021 JRC Summer School). Toto významné ocenenie získal za diplomovú prácu, ktorú robí v spolupráci s Ústavom experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV pod vedením Dr. rer. nat., Ing. Heleny Kanďárovej, ERT.

Názov ceny je Poster Award for an Early-Career Scientist Presenting at the JRC Summer School on Non-Animal Approaches a na medzinárodnom podujatí, ktoré organizovalo Spoločné výskumné centrum EÚ (Ispra), udelili tri ceny pre mladých vedcov, Peter Pôbiš, Bc., získal jednu z nich pre Slovensko. 

Podujatie sa konalo online 17. – 21. mája 2021 a venovalo sa využitiu inovatívnych metód vo vede, ktoré obmedzujú použitie laboratórnych zvierat a uprednostňujú tzv. nové prístupy hodnotenia. Peter Pôbiš na podujatí prezentoval príspevok o vývoji protokolu pre hodnotenie očnej fototoxicity s využitím rekonštituovaného modelu ľudskej rohovky.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: thepsci.eu/2021-jrc-award a archív SAV