Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vstup do areálu SAV

Snem SAV zvolil za člena Predsedníctva SAV Michala Kšiňana

25. 5. 2021 | zhliadnuté 503-krát

Predsedníctvo SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025 je už v kompletnom zložení. Na svojom zasadnutí v utorok 25. mája v doplňovacích voľbách Snem SAV zvolil za člena Predsedníctva SAV Michala Kšiňana z Historického ústavu SAV.

Nový člen Predsedníctva SAV Michal Kšiňan vo svojej prezentácii predstavil tri priority kandidatúry, podľa ktorých by sa chcel pri svojej práci v Predsedníctve SAV sústrediť na transformáciu akadémie, rozvoj jej areálov a výraznejšie zapojenie zamestnancov do činnosti SAV. Ďalšou prioritou je rozvoj ľudských zdrojov – pritiahnutie zahraničných doktorandov a postdoktorandov do SAV, zmiernenie odlivu mozgov, ako aj udržanie excelentných vedeckých pracovníkov na Slovensku. V neposlednom rade sa chce sústrediť na špičkový (excelentný) výskum a prehĺbenie medzinárodnej spolupráce. Medzi svoje prednosti považuje M. Kšiňan skúsenosti z pôsobenia v zahraničí.

Snem SAV tiež schválil uznesenie, podľa ktorého sa stanovuje počet externých členov Vedeckej rady SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025 na sedem.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV

 

Súvisiace články