Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Predseda SAV prijal rakúsku veľvyslankyňu J. E. Margit Bruck-Friedrichovú

19. 5. 2021 | zhliadnuté 234-krát

Prehľad spolupráce v oblasti vedy a výskumu medzi Rakúskom a Slovenskou akadémiou vied bol predmetom návštevy rakúskej veľvyslankyne J. E. Margit Bruck-Friedrichovej na pôde Slovenskej akadémie vied. Na prijatí predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom sa zúčastnili aj podpredseda SAV pre medzinárodné vzťahy Dušan Gálik a František Fundárek z Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

Rakúska veľvyslankyňa J. E. Margit Bruck-Friedrichová sa zaujímala o organizačnú štruktúru SAV, jej postavenie či tvorbu rozpočtu, predseda SAV Pavol Šajgalík v rámci predstavovania inštitúcie vyzdvihol tiež jej nezávislosť či spoluprácu so slovenskými univerzitami.

Zástupcovia SAV rakúskej veľvyslankyni načrtli aj doterajšiu spoluprácu s rakúskymi vedeckovýskumnými inštitúciami, ako aj pripravované podujatia v rámci spolupráce V4, Rakúska a Slovinska.  

Veľvyslankyňa sa zaujímala najmä o spoločné slovensko-rakúske výskumné projekty. V súčasnosti sa ich v rámci rôznej spolupráce realizuje 77 – ide o projekty a výskumné schémy medzi ústavmi SAV a rakúskymi výskumnými centrami. Mnohé projekty sa však museli pre pandémiu COVID-19 pozastaviť.

Bilaterálna spolupráca v oblasti vedy a výskumu sa tiež realizuje v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca v oblasti vzdelávania a výskumu založenom v roku 1992. Na spoločnom zasadnutí rakúsko-slovenskej komisie v júni 2019 bolo jeho programové obdobie predĺžené do decembra 2025. D. Gálik v tejto súvislosti vyzdvihol úspešnosť uchádzačov z pracovísk SAV v kategórii postdoktorandských štipendií, kde všetci traja prihlásení získali potrebný počet bodov.

Účastníci stretnutia sa tiež navzájom informovali o zlepšujúcej sa pandemickej situácii v oboch krajinách a vyjadrili presvedčenie, že tento priaznivý trend čoskoro umožní obnovenie doterajších foriem spolupráce s dôrazom na osobné kontakty spojené s výmenou názorov a skúseností medzi expertmi z rôznych oblastí.

Text: Andrea Nozdrovická, František Fundárek

Foto: Martin Bystriansky