Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova Predsedníctva SAV

Výsledky súťaže doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

18. 5. 2021 | videné 1903-krát

Slovenská akadémia vied organizuje každoročne súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, tento rok sa súťaž rozšírila aj o kategóriu doktorandi.

Do súťaže sa mohol prihlásiť každý mladý vedecký pracovník SAV so svojou vedeckou prácou, ktorý v danom roku dosiahol najviac 35 rokov, a každý študent doktorandského štúdia školený v niektorej organizácii SAV.

Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí 13. mája 2021 schválilo výsledky súťaže v tomto roku aj s finančnou dotáciou za prvé tri ceny. Okrem toho udelilo aj čestné uznania„Porota sa jednohlasne zhodla, že úroveň prihlásených prác bola veľmi vysoká, čo sa odrazilo aj na neštandardne veľkom počte udelených čestných uznaní,“ dodala k vyhodnoteniu prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.

Výsledky súťaže doktorandov SAV

1. oddelenie vied

1. cena: RNDr. Katarína Zakuťanská, Ústav experimentálnej fyziky SAV

2. cena: Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, MSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

3. cena: Mgr. Katarína Rišová, Geografický ústav SAV

Čestné uznanie

Ing. Anang Dadhich, MS, Elektrotechnický ústav SAV

Mgr. Mária Kováčová, Ústav geotechniky SAV

 

2. oddelenie vied

1. cena: Ing. Ivana Borovská, rod. Ševčíková, CB SAV – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

2. cena: RNDr. Veronika Pinková Gajdošová, Chemický ústav SAV

3. cena: Mgr. Hemen Sendi, Ústav zoológie SAV

Čestné uznanie

Ing. Štefánia Hrončeková, Chemický ústav SAV

Mgr. Jan Roška, BMC SAV – Ústav experimentálnej onkológie

 

3. oddelenie vied

1. cena: Mgr. Veronika Garajová, Ústav hudobnej vedy SAV

2. cena: Mgr. Oliver Zajac, Historický ústav SAV

3. cena: Mgr. Alžbeta Kuchtová, Filozofický ústav SAV

 

Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

1. oddelenie vied

1. cena: RNDr. Lucia Balejčíková, PhD., Ústav hydrológie SAV

2. cena: Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

3. cena: RNDr. Matúš Orendáč, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Čestné uznanie

Ing. Ladislav Valkovič, PhD., Ústav merania SAV

Mgr. Ivan Shepa, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV

 

2. oddelenie vied

1. cena: Mgr. Jana Plavá, PhD., BMC SAV – Ústav experimentálnej onkológie

2. cena: Ing. Alexandra Reichová, PhD., BMC SAV – Ústav experimentálnej endokrinológie

3. cena: Mgr. Mária Kováčová, PhD., Ústav polymérov SAV

Čestné uznanie

Mgr. Peter Boháč, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV

Mgr. Marcela Bučeková, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV

Mgr. Ivana Kajanová, PhD., rod. Vidličková, BMC SAV – Virologický ústav

 

3. oddelenie vied

1. cena: PhDr. Daniela Glavaničová, PhD., Filozofický ústav SAV

1. cena: Mgr. Jana Tencerová, PhD., CSPV SAV – Ústav experimentálnej psychológie

2. cena:  –

3. cena: Veronika Szeghy-Gayer, PhD., CSPV SAV – Spoločenskovedný ústav

Čestné uznanie

Mgr. Michal Ščepán, PhD., Ústav hudobnej vedy SAV

 

Finančné dotácie v oboch kategóriách sú pre 1. cenu 800 eur, 2. cenu 600 eur a pre 3. cenu 400 eur. V prípade udelenia dvoch prvých cien je suma dotácie 700 eur pre každého víťaza. Slávnostné udeľovanie ocenení bude 17. júna 2021.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články